Na znanje / aktualizirane informacije vezane uz koronavirus// Informationen über Coronavirus – Einreise nach Kroatien

Poštovani,

informiramo da je 12. ožujka 2020. donesen pojačani paket mjera, u okviru kojeg će svi strani i hrvatski državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz Njemačke dobiti rješenje o obvezi samoizolacije u trajanju od 14 dana. Za strane državljane koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz područja okruga Heinsberg i dalji vrijedi odredba od 9. ožujka 2020.  o upoznavanju s mjerom obveznog smještaja u karantenu na razdoblje od 14 dana. Više: http://de.mvep.hr/hr/vijesti-i-najave/pojacane-mjere-za-jacanje-nadzora-nad-sirenjem-koronavirusa-za-hrvatske,60284.html

Podsjećamo da Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo svakoga dana  objavljuju najnovija saznanja u vezi rasprostranjenosti koronavirusa u Hrvatskoj i svijetu, kao i preporuke te mjere za smanjenje unosa i širenja bolesti u RH – https://www.hzjz.hr/

Ažurirane informacije Stožera civilne zaštite vezano uz koronavirus, uključujući i upute putnicima koji ulaze u RH, dostupne su na: web stranici https://civilna-zastita.gov.hr/ kao i na društvenim mrežama  https://twitter.com/RavnateljstvoCZ i https://www.facebook.com/Ravnateljstvo-civilne-za%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/

Ažurirane preporuke Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH za putovanje u Njemačku dostupne su na: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/njemacka,100.html

Za moguća daljnja pitanja vrlo rado Vam stojimo na raspolaganju. Informacije se također objavljuju putem web stranice i twitter računa Veleposlanstva.

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

wir möchten Sie darüber informieren, dass am 12. März 2020 verstärkte Maßnahmen eingeführt wurden, im Rahmen derer sich alle ausländischen und kroatischen Staatsbürger, die in die Republik Kroatien aus Deutschland einreisen, nach Eintreffen in Kroatien in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben müssen. http://de.mvep.hr/hr/vijesti-i-najave/pojacane-mjere-za-jacanje-nadzora-nad-sirenjem-koronavirusa-za-hrvatske,60284.html

Für ausländische Staatsbürger, die aus dem Landkreis Heinsberg in die Republik Kroatien einreisen, gilt die Bestimmung vom 9. März 2020, nach der diese Reisende einer 14-tägigen Krankenhausquarantäne unterliegen. Weitere Informationen: http://de.mvep.hr/hr/vijesti-i-najave/pojacane-measure-za-jacanje-nadzora-nad-sirejem-koronavirusa-za-hrvatske,60284.html

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Gesundheitsministerium und das Kroatische staatliche Institut für öffentliche Gesundheit auf ihren Webseiten täglich die neuesten Erkenntnisse über die Verbreitung des Coronavirus in Kroatien und der Welt sowie Empfehlungen und Maßnahmen zur Verhinderung und zur Überwachung der Ausbreitung des Coronavirus in der Republik Kroatien veröffentlicht – https://www.hzjz.hr/

Aktuelle Informationen des Stabs der zivilen Sicherheit der Republik Kroatien über das Coronavirus, einschließlich Anweisungen für Reisende, die in die Republik Kroatien einreisen, finden Sie unter: https://civilna-zastita.gov.hr/ sowie in den sozialen Netzwerken https://twitter.com/DirectorsCZ und https://www.facebook.com/Civil-Civile-for%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/.

Aktuelle Empfehlungen des Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten der Republik Kroatien für Reisen nach Deutschland finden Sie unter: http://www.mvep.hr/en/consular-information/information-of-tourings/notice100.html.

Bei zusätzlichen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Veleposlanstvo Republike Hrvatske

Botschaft der Republik Kroatien

Ahornstr. 4

10787 Berlin

Tel.:  0049 30 23 62 89 63

Fax.: 0049 30 23 62 89 65 (66)

E-Mail: berlin@mvep.hr