Projekat SkillsUp koji su srednja škola Čakovec i medicinska škola Varaždinu saradnji sa KWVD-om u Frankfurtu sprovele je uspješno protekao. Učenici Medicinske škole Varaždin smjera Medicinska sestra/tehničar opće njege odradili su 40 sati stručne prakse tjedno u vrhunskim zdravstvenim ustanovama u Frankfurtu: Krankenhaus Nordwest i Hospital zum Heiligen Geist! Učenici su pokazali stručno znanje i vještine koje su do sada stekli te su ih odlično iskoristili i vrlo brzo se prilagodili specifičnostima rada u vrhunskim njemačkim klinikama.

Osim toga, učenici smjera fizioterapeut iz srednje škole Čakovec, odradili su svoju stručnu praksu u privatnoj klinici Physio Aktiv u Frankfurtu.