Projekt SkillsUp koji su Srednja Ň°kola ńĆakovec i Medicinska Ň°kola VaraŇĺdin u suradnji sa KWVD-om u Frankfurtu provele je uspjeŇ°no protekao. Uńćenici Medicinske Ň°kole VaraŇĺdin smjera Medicinska sestra/tehnińćar opńáe njege odradili su 40 sati struńćne prakse tjedno u vrhunskim zdravstvenim ustanovama u Frankfurtu: Krankenhaus Nordwest i Hospital zum Heiligen Geist! Uńćenici su pokazali struńćno znanje i vjeŇ°tine koje su do sada stekli te su ih odlińćno iskoristili i vrlo brzo se prilagodili specifińćnostima rada u vrhunskim njemańćkim klinikama.

Osim toga, uńćenici smjera fizioterapeut iz srednje Ň°kole ńĆakovec, odradili su svoju struńćnu praksu u privatnoj klinici Physio Aktiv u Frankfurtu.