DrŇĺava ńáe konańćno iskoristiti ekonomski potencijal i znanje bh. iseljeniŇ°tva!

OdrańĎeni konkretni proekti i desetogodiŇ°nji rezultati Hrvatskog gospodarskog saveza (KWVD) siguno su pomogli da se uspostave i ojańćaju gospodarske veze izmeńĎu Hrvatske i Njemańćke. http://kamenjar.com/drzava-ce-konacno-iskoristiti-ekonomski-potencijal-znanje-bh-iseljenistva/ ¬†